top of page

O nás

Mgr. Tereza Uhlíková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Procházím dvouletým výcvikem ve výkladu snů, pracuji pod pravidelnými supervizemi a průběžně se ve svém oboru dále vzdělávám.

 

Od roku 2020 působím v Centru Anabell, kde pracuji jako psychoterapeut s klienty, kteří se léčí z poruch příjmu potravy. Jako psycholog se v Centru Hladina věnuji práci s dospělými, náctiletými i dětskými klienty.

 

Další profesní zkušenosti mám z organizace Lata, kde jsem se věnovala náctiletý klientům skupinovou i individuální formou. Dále v oblasti léčby závislostí, s psychodiagnostikou a rodinným poradenstvím v rámci SPC a z několikaleté práce na pozici školního psychologa na osmiletém gymnáziu.

IMG_5149.JPG
5BABCB27-85F9-4B0A-9645-63BE3AB38372_1_201_a.jpeg

Bc. Kateřina Sloviaková, DiS.

Jsem adiktolog, sociální pracovník a terapeut.

 

Již pět let se v rámci Anabell věnuji práci s osobami s poruchou příjmu potravy. Zároveň druhým rokem působím jako adiktolog v poradenském a kontaktním centru pro závislé na návykových látkách.

Za celou dobu praxe se věnuji i dalšímu vzdělávání. Absolvovala jsem například výcvik v Otevřeném dialogu a dále kurzy v různých terapeutických metodách a přístupech – motivační rozhovory, rozhovor zaměřený na řešení apod.

Od roku 2018 jsem také frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v Institutu pro výcvik v gestalt terapii (IVGT) a pracuji pod pravidelnou supervizí.

bottom of page